Publikuota

Antenos įrengimas Utenos Dauniškio gimnazijoje

Autoriai

Prieš keletą savaičių su mumis susisiekė Utenos Dauniškio gimnazijos fizikos mokytoja Loreta Tarvydienė LY4LT. Ji pasidalino, kad klasėje yra Yaesu transiveris, bet mokykla neturi tinkamos antenos.

Radijo aparato galinė pusė. Juoda, metalinė dėžutė, daug įvairių jungčių. Prie antenos kištuko prijungtas interneto kabelis.

Pasitarę su klubo nariais nusprendėme padėti įrengti anteną.


Planą rezgėme nuotoliniu būdu – aiškinomės kokios galimybės montuoti stiebą ant stogo, koks atstumas nuo klasės, analizavome palydovines nuotraukas.

Utenos Dauniškio gimnazijos ortofoto nuotrauka. Aplink gimnaziją gyvenamieji daugiaaukščiai namai, stadionas, šalia ežeras.

Supratome, kad labai sudėtinga įvertint situaciją nemačius stogo „gyvai”, todėl nusprendėme susirinkti pagrindines priemones antenos gamybai ir vykti į Uteną. Mokinius labiausiai domina tolimi ryšiai, todėl pradinis planas buvo gaminti kuo paprastesnį 20m dipolį. Prieš pat išvykstant, naujausias mūsų klubo narys Ernest LY3PH parūpino baluną antenai. Pakeliui į Uteną supratome, kad turim pakankamai laido papildomiems dipolio elementams 40m dažnių ruožui, tad kilo idėja gaminti dvigubą dipolį. Vykome visiškai neturėdami plano stiebui – galvojome, kad tiesiog sujungsim porą PVC vamzdžių ir kur nors pritvirtinsim. Nerimavome, kad nerasim tinkamos vietos stiebo tvirtinimui.

Atvykus į gimnaziją mus pasitiko mokytoja Loreta. Tuo metu vyko fizikos pamoka, mokytoja pristatė atvykusius VU radijo klubo narius – Rolandą Naujiką LY0NAS, Domantą Petrauską LY1JA, Simoną Kareivą LY2EN ir Vilių Bilinkevičių LY3FF. Simonas pravedė pamoką apie radijo ryšį, kaip veikia antenos, ir papasakojo ką gaminsime šiandien.

Simonas LY2EN mokyklos klasėje pasakoja apie radijo veikimo principąMokiniai sėdi klasės suoluose, klauso paskaitosSimonas LY2EN prie lentos, Domantas LY1JA, Rolandas LY0NAS ir Vilius LY3FF stovi netoliese

Pamokai pasibaigus, su mumis liko keletas jaunų radijo mėgėjų – Adris LY3AW, Džestina LY5DE, Rokas Rinkevičius, Deimantė Jakučionytė, bei kiti mokyklos mokiniai. Pasidalinome į dvi grupes – kol Simonas su mokiniais gamino dipolio elementus, likę klubo nariai kartu su mokyklos ūkvedžiais lipo ant stogo ieškoti vietos antenos įrengimui.

Trys mokiniai bando atmazgyti susiraizgiusį laidų ritinį, juokiasi

Diskutavome apie galimus dipolio montavimo variantus: pradžioje kilo idėja įtempti dipolį tarp mokyklos stogų, bet tuomet dipolio centras būtų toli nuo fizikos klasės. Svarstėme įmesti vieną dipolio galą į medį, esantį priešais kabineto langus, bet atmetėm šį variantą, nes tai būtų trumpalaikis sprendimas.

Radijo klubo nariai ir mokyklos darbuotojai ant gimnazijos stogo planuoja būsimą antenos vietą

Galiausiai nusprendėme iškelti stiebą stogo viduryje ir tvirtinti dipolius inverted V forma. Pradėjus ieškoti variantų stiebui, mokyklos darbininkai pasidalino, kad turi atlekamų metalinių strypų nuo stadiono tvoros, kurių ilgis yra apie 5m. Labai apsidžiaugėme, nes tinkamą stiebą pagaminti patiems būtų kebloka. Po kelių minučių stiebas jau buvo ant stogo. Vyšnia ant torto – tvoros elementas turėjo kilputes, per kurias pervėrus virvę pagaminome dipolio centro iškėlimo mechanizmą.

Ant stogo guli ilgas, žalias, metalinis stiebas. Vilius LY3FF ruošia virves atotampoms.

Prie stiebo pririšome 8 atotampas. Teko naudoti poliamidinę virvę, kuri yra šiek tiek tampri. Atotampų galus rišome prie metalinių plokštelių, po stogo krašto skarda, bet dėl virvių tamprumo mazgai gali netikėtai nusimauti nuo jų. Deja, bet ant stogo neradome tinkamesnių tvirtinimo taškų atotampoms. Stiebą iškėlėme stogo viduryje tokioje pozicijoje, kad net jeigu stiebas nugriūtų, jis nenukristų nuo stogo krašo ir nesužeistų žmonių šalia mokyklos.

Stiebas iškeltas viduryje stogo, komanda riša atotampas nuo stiebo viršūnės prie stogo krašto

Rolandas LY0NAS ir Domantas LY1JA tvirtina atotampą prie stogo krašto

Bandėme koaksialinį kabelį pravesti iki klasės per ventiliacijos angą, bet nepavyko, tad teko jį vesti per klasės langą. Galiausiai prijungėme dipolio elementus prie baluno, iškėlėme anteną ir… išmatavome stabilų 4 SWR visame 20m ruože. Įtarėme, kad kažkur nėra kontakto, ar yra trumpas jungimas. Deja, tuomet turėjome išvykti, neišsiaiškinę kur problema.

Stiebas viduryje stogo, iš keturių pusių pritvirtinta po dvi atotampas

Vilniaus universiteto radijo klubo komanda stovi prie mokyklos, fone ant stogo matosi iškeltas stiebas

Po savaitės, Rolandas LY0NAS grįžo į Uteną ir rado keletą saugumo patobulinimų – stiebas pritvirtintas prie pagrindo metalinėmis plokštelėmis, atotampos sujungtos su metalinėmis plokštelėmis per kilpas, stiebas sujungtas su įžeminimo kontūru. Dabar galime labiau pasitikėti antenos tvirtumu, dėkojame Utenos gimnazijai už operatyvų saugumo užtikrinimą!

Stiebo apačia metalinėmis plokštelėmis pritvirtinta prie pagrindo. Tarp stiebo ir pagrindo įdėtas mėlynas, guminis apsauginis sluoksnis

Į stogo kraštą įsukta kilpelė, prie kurios tvarkingu mazgu pririšta atotampos virvė

Kadangi savadarbio dipolio eksperimentas nepavyko, klubas nusprendė padovanoti mokyklai G5RV anteną ir ATU-100 tiunerį. Rolandas atvykęs į mokyklą iškėlė naują anteną, pakeitė koaksialinio kabelio kištuką, izoliavo jungtis nuo drėgmės. Bandyta derinti anteną 80/40/20m diapazonuose. 80/40m dera neblogai, tik 20m
SWR buvo ~1.7. Rolandas patikrino siuntimą 80m diapazone klausantis su Rokiškio
rajone turima įranga – Utenos signalas girdėjosi S3-S4 lygyje. 20m diapazone triukšmas su preamp (IPO išjungtas) S3-S4 lygyje, girdėjosi prancūzų stotis. Nors rezultatas ir ne idealus, geromis sklidimo sąlygomis dirbti galima.

G5RV antenos jungtis prie koaksialinio kabelioAtotampa pririšta prie stogo kampoAntenos stiebas stambiu planu, iškelta G5RV antenaStotis klasės paruošiamajame kabinete. Ant stalo padėtas nedidelis radijo aparatas, autotiuneris, bei maitinimo šaltinis

Linkime mokiniams gerų ryšių ir stipraus entuziazmo 🎉